© Inženiring 4M 2016
domov projekti natečaji kontakt

INŽENIRING 4 M d.o.o.

V gospodarski družbi INŽENIRING 4 M d.o.o. delujemo trije pooblaščeni

odgovorni projektanti, avtorji arhitekture in družbeniki:

Boštjan Kolenc univ.dipl.inž.arh., Mladen Marinčič univ.dipl.inž.arh.

in Tomaž Medvešček univ. dipl. inž. arh.

V projektantskih skupinah delujejo stalno kot projektanti štirje sodelavci. Avtorji praviloma delujemo posamično, pri večjih projektih pa se združujemo kot avtorji ali kot odgovorni projektanti.
domov
INŽENIRING
© Inženiring 4M d.o.o. 2016
domov projekti natečaji kontakt

INŽENIRING 4 M d.o.o.

V gospodarski družbi INŽENIRING 4 M d.o.o. delujemo trije

pooblaščeni odgovorni projektanti, avtorji arhitekture in družbeniki:

Boštjan Kolenc univ.dipl.inž.arh., Mladen Marinčič univ.dipl.inž.arh.

in Tomaž Medvešček univ. dipl. inž. arh.

V projektantskih skupinah delujejo stalno kot projektanti štirje sodelavci. Avtorji praviloma delujemo posamično, pri večjih projektih pa se združujemo kot avtorji ali kot odgovorni projektanti.
domov INŽENIRING