© Inženiring 4M 2016
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana V fazi začetka izvajanja 2012 (Kolenc, Marinčič, Švigelj-Černigoj) površina 45.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovno tehnološki kompleks TEHNOLOŠKI PARK BRDO, Ljubljana Realizacija 2007, 2012 (B. Kolenc) površina 60.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hipermarket E.Leclerc, Maribor realizacija 2007  (Marinčič) površina 19.500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko-poslovni kompleks TRUBARJEV KVART, Ljubljana Realizacija 2005 (T. Medvešček) površina 27.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nizkoenergetske stanovanjske hiše Realizacija 2003 (B. Kolenc) površina 250 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjska hiša otok KRK, Hrvaška Realizacija 2004 (B. Kolenc) površina 250 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, rekonstrukcija obstoječe stavbe Realizacija 2004 (B.Kolenc, M.Marinčič) površina 3000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjska soseska Mokrice, Vhrnika 2004  realizacija (B. Kolenc, M. Marinčič, M Švigelj ) površina 20.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjske stavbe za javni stanovanjski sklad MOL-a 2003  idejna rešitev (B. Kolenc, M. Marinčič) površina 4.450 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovno stanovanjski center ARS, Kamnik 2002 izvedeno (T. Medvešček, B. Kolenc) površina 8.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trgovski center  Supernova, Ljubljana 2002 realizacija (B. Kolenc, M.Marinčič)   površina 33.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovno trgovski objekt MID investicije, Tržaška c. , Ljubljana   2002 v fazi projektiranja (B.Kolenc, M.Marinčič) površina 6.500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Športna dvorana, Nova Gorica 2005-2006 izvedeno (Kolenc , Marinčič) površina 7.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiskarsko središče Delo 2.Faza,Ljubljana 2000 izvedeno (M.Marinčič) površina 5.300 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba in razstavni salon Alpeks, Celje 2001 izvedeno (M.Marinčič) površina 1.600 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trgovski center Mercator Ravne 2000 izvedeno (T.Medvešček ) površina 2.000 m2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hipermarket E.Leclerc, Ljubljana realizacija 2000  (Marinčič) površina 24.500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, novo krilo realizacija 2000  (B.Kolenc, M:Marinčič) površina 5.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjske enote LIZ - Kolarjeva, Ljubljana realizacija 2000  (T. Medvešček) površina 4.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba IMP, prenova realizacija 2003 (T.Medvešček) površina 7.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trgovski center Mercator Koper realizacija 1999  (T. Medvešček) površina 13.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjska soseska Nove Poljane, Ljubljana realizacija 1999  (T. Medvešček) površina 15.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovni center in hotel, Tuapse Rusija realizacija 1998 (, M.Marinčič,) površina 65.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko naselje z 250 stanovanji, Tuapse Rusija realizacija 1998 (B. Kolenc, S. Zavrtanik,) površina 65.000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba HIT , Delpinova ulica , Nova Gorica realizacija 1997 ( B.Kolenc, M.Marinčič ) površina 8.500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Avstralski konzulat realizacija 1996 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Razstavni salon Rogaška, New York realizacija 1995  (M. Marinčič) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadzidava Nacionalne banke Belorusije, Minsk , Belorusija realizacija 1995 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ International Airport Terminal, Perm, Rusija projekt 1995 (T.Medvešček)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna stavba Semenarna; Ljubljana realizacija 1994 (B.Kolenc; S.Zavrtanik) površina 1200 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna stavba v kompleksu BTC - carinska cona, Ljubljana realizacija 1993 ( Kolenc, Zavrtanik ) površina  2500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovno trgovski objekt C1- Zupančičeva jama, Ljubljana realizacija 1993 ( Kolenc, Medvešček ) površina  8500 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ British Embassy, Ljubljana realizacija 1993 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovni prostori  , TR3 ,Ljubljana: Evropska skupnost UNCHR Evropska skupnost Amadeus Agip Hungary bank Societe Generale Reuters Hiram Walker International realizacija 1993 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovni prostori IBM , TR3 ,Ljubljana realizacija 1992 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba R1,R2- Zupančičeva jama,  IBL,SKB, Ljubljana realizacija 1992 (Marinčič) površina 20000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovni prostori IBM , TR3 ,Ljubljana realizacija 1992 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko naselje Mangartblick, Beljak, Avstrija realizacija 1992 (Anicher,T.Medvešček, J.Vrhunc) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Center za graditeljstvo Slovenije, Ljubljana realizacija 1991 (T.Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko poslovni kare Mlinska ulica, Maribor realizacija 1990 (T.Medvešček) površina 20000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko naselje Agoj –Črno morje , SSSR realizacija 1990 (T.Medvešček) površina  45000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiskarna Dan Ljubljana realizacija 1989 (Marinčič) površina 12000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba Geološkega zavoda, Ljubljana realizacija 1989 (T.Medvešček) površina  7000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prizidek k hotelu Alpina, Kranjska gora realizacija 1989 (B. Kolenc) površina  1000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kartonažna tovarna ob Letališki cesti, Ljubljana realizacija 1989 (B. Kolenc) površina  10000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Carinska cona BTC, Ljubljana realizacija 1988 (B. Kolenc) površina  7000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stanovanjsko naselje Dolgo polje, Celje realizacija 1987 (S. Zavrtanik, B. Kolenc) površina  10000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Laboratoriji Železarne Jesenice realizacija 1985 zgrajeni (Marinčič) površina 2300 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiskarna Gorenjski Tisk, Kranj realizacija 1985 zgrajena (Marinčič) površina 12000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana realizacija 1984 (T.Medvešček) površina  6000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proizvodno oskrbni center podjetja Semenarna ob Dolenjski cesti, Ljubljana realizacija 1983 ( Kolenc ) površina 6000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba Emona, Ljubljana realizacija 1979 (Marinčič, Medvešček) površina 20000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poslovna zgradba Perutnina Ptuj, Ptuj realizacija 1979 (Marinčič, Medvešček) površina 2900 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Elektronsko računski center Železarne Jesenice realizacija 1979 (Marinčič) površina 2000 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Šport hotel Areh realizacija 1975 (M.Marinčič, T. Medvešček) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Garni hotel Otočec realizacija 1971 (M.Marinčič , F.Polutnik) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
domov projekti natečaji kontakt
projekti  1971 - 2015
projekti INŽENIRING
© Inženiring 4M d.o.o. 2016
domov projekti natečaji kontakt
projekti  1971 - 2015
© Inženiring 4M d.o.o. 2016
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  in Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana V fazi začetka izvajanja 2012 (Kolenc, Marinčič, Švigelj-Černigoj) površina 45.000 m2 Poslovno tehnološki kompleks  TEHNOLOŠKI PARK BRDO, Ljubljana 	 Realizacija 2007, 2012 (B. Kolenc) površina 60.000 m2 Poslovna zgradba HIT , Delpinova ulica , Nova Gorica	 realizacija 1997 ( B.Kolenc, M.Marinčič ) površina 8.500 m2 Hipermarket E.Leclerc, Ljubljana realizacija 2000  (Marinčič) površina 24.500 m2 Športna dvorana, Nova Gorica 2005-2006 izvedeno (Kolenc , Marinčič) površina 7.000 m2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, novo krilo realizacija 2000  (B.Kolenc, M:Marinčič) površina 5.000 m2 projekti INŽENIRING